^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ślizgamy się na wesoło

Zakończyliśmy realizację programu upowszechniania łyżwiarstwa ,,Ślizgajmy się na wesoło” realizowanego przez Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy ,,Dziewiątka” w Tomaszowie Maz. w ramach programu  Zajęć Sportowych dla Uczniów   MSiT. Dofinansowanie otrzymaliśmy z MSiT oraz z WPS UM w Tomaszowie Maz. Program realizowany była w okresie 02.01.2018 do 11.04.2018 r. i pierwotnie przeznaczony dla 120 uczestników. W zajęciach ostatecznie wzięło  udział  230 uczniów klas 1-3 w tym 119 dz. i 111 chł. realizujących  zajęcia w 13 gr. z 7 szkół podstawowych: SP 6,SP 8,SP 10, SP 12,SP 13, SP Lubochnia i Gim 6 w Tomaszowie Maz. oraz 3 grup klubowych.

Dzieci pracowały pod kierunkiem 7 instruktorów i trenerów łyżwiarstwa szybkiego i 10 opiekunów wychowawców. W ramach programu uczestnicy  zrealizowali od 12-24 i więcej zajęć na łyżwach ze średnią częstotliwością 1-2 zajęć tygodniowo. Zajęcia odbywały się 400 m torze lodowym i  małym lodowisku  Areny lodowej w Tomaszowie Maz. przy ul. Strzeleckiej 24/26.  Uczestnicy zajęć w większości dowożeni byli na zajęcia transportem zorganizowanym w ramach programu. Głównym  celem realizowanego programu  było rozpropagowanie jazdy na łyżwach i zachęcenie  do korzystania z krytego toru lodowego w czasie wolnym; nabycie nowych umiejętności i podniesienie na wyższy poziom posiadanych umiejętności jazdy na łyżwach wśród dzieci i młodzieży;  popularyzacja łyżwiarstwa w  środowisku lokalnym i stworzenie równych szans w dostępie do takiej formy spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży z  Tomaszowa Maz. i okolic; dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów oraz doskonalenie sprawności fizycznej poprzez aktywność ruchową  na łyżwach.

Założony cel został osiągnięty. Uczniowie zostali wyposażeni w zasób umiejętności utylitarnych i sportowych, które  pozwolą na samodzielny udział w ślizgawkach miejskich lub kontynuację szkolenie w klubie lub  udostępniał  własny sprzęt w postaci łyżew długich i krótkich oraz kasków  na zajęcia dla uczestników nie posiadających własnego sprzętu łyżwiarskiego. Uczestnicy zajęć odbyli sprawdziany  których celem była ocena poziomu  nabycia podstawowych i rozszerzonych  umiejętności bezpiecznej jazdy na łyżwach oraz wystartowali w zawodach  17 .03.2018 na łyżwach krótkich 100 m i 50 m  i długich 100 m i 500 m. Ponadto do rezultatów  i efektów realizowanego przez nas zadania należy zaliczyć:

 • bezpiecznie i zdrowo zagospodarowany uczestnikom czas wolny od nauki zwiększenie powszechności korzystania z takiej formy sportu jak łyżwiarstwo,
 • zwiększenie obszaru oddziaływania sportu o łyżwiarstwo jako czynnika kształtującego zdrowy styl życia,
 • nabór uzdolnionych uczestników zajęć do sekcji łyżwiarstwa szybkiego,
 • wdrożenie uczestnikom zajęć nawyku częstego spędzania czasu wolnego jeżdżąc na łyżwach ;udział w ślizgawkach miejskich na Arenie lodowej;
 • profilaktyka uzależnień poprzez zaangażowanie w potrzebę jazdy na łyżwach i rolkach;
 • aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz uprawiania łyżwiarstwa szybkiego, obserwacja zajęć przez rodziców oraz branie udziału w zajęciach na   łyżwach przez rodziców; zapisy do szkółek nauki jazdy  na rolkach .
 • poprawa kondycji i sprawności motorycznej uczestników zajęć;
 • sprawne i bezpieczne zgodne z regulaminem zachowanie uczestników na lodzie   wykorzystane podczas udziału w ślizgawkach miejskich i treningach
 • nabycie umiejętności organizacji prostych form aktywnego wypoczynku z udziałem rodziców  i opiekunów (wspólny udział w ślizgawkach miejskich),
 • nabycie podstawowych zasad i  nawyków higieny osobistej, wypoczynku, bezpieczeństwa, zasad współpracy w grupie;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem wynikającym z porażki  i  odczuwanie radości z odniesionego sukcesu  -udział w sprawdzianie  i zawodach na łyżwach .

Składamy podziękowania wszystkim, którzy wspierają nasze działania upowszechniające łyżwiarstwo i wrotkarstwo szybkie: realizację zajęć, zakup rolek i łyżew, organizacje obozów i zawodów oraz udział w zawodach. Bez Was drodzy darczyńcy, sponsorzy, rodzice, działacze, władze JST i MSiT nasza działalność jako OPP i Klubu sportowego byłaby bardzo trudna.

 

Nasze nowe działania.

W okresie od 16.04-31.12.2018 r. Klub kontynuuje realizację zajęć dla dzieci upowszechniających łyżwiarstwo w ramach programu  PZŁS ,,Złota Łyżwa”. Prowadzimy 4 grupy klubowe szkolenia wstępnego powstałe po realizacji programu ,,Ślizgajmy się na wesoło”. Obecnie prowadzimy zajęcia na rolkach przez wykwalifikowana kadrę instruktorską , a w okresie zamrożenie toru lodowego będziemy prowadzić zajęcia na łyżwach na torze długim i krótkim.

Otrzymaliśmy też dotację z MSiT w ramach konkursu ,,Sport Wszystkich Dzieci” na realizacje 2 edycji zawodów ,,Super Talent 2018” .Zawody na wrotkach zaplanowane na czerwiec i zawody na łyżwach zaplanowane w grudniu 2018r.

Składamy wniosek na program KLUB 2018  i  Polskie Nadzieje  Olimpijskie 2018 i liczymy na wsparcie.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci  z Tomaszowa Maz. i okolic, które lubią ruch, mają dużo energii, lubią się ścigać  na rolkach i łyżwach na nasze zajęcia. Tworzymy nowe grupy i wyszukujemy TALENTY, które pójdą w ślady naszych wychowanków:

Olimpijki Karoliny Bosiek i utalentowanych juniorów, medalistów MŚJ i  Rekordzistów Polski Juniorów  i Seniorek, zawodników KN seniorów i juniorów; : Karoliny Gąseckiej,Natalii Jabrzyk, Damian Żurka,Jakuba Piotrowskiego, Mateusza Owczarka, Olgi Kaczmarek i Wiktora Grzybka.

 

Copyright © 2019. klub.iuks.9@gmail.com Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg