^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki

24 października 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyły się dwie  uroczystości:

  • wręczenie orderów i odznaczeń państwowych, nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  • wręczenie odznak ,,Za Zasługi dla Sportu”.

Wyróżnieni otrzymali odznaczenia i odznaki z rąk Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu postaw młodego pokolenia, za pracę na rzecz sportu powszechnego i wyczynowego,  za budowanie silnych fundamentów dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych i zróżnicowanych form aktywności oraz za działalność na rzecz promocji Polski na arenie międzynarodowej. Podczas uroczystości uhonorowani zostali przedstawiciele: szermierki, lekkiej atletyki, hokeja na trawie, kajakarstwa, pływania, siatkówki, sportów motorowych oraz łyżwiarstwa szybkiego. Wszystkie wyróżnione osoby wspierają sport, poświęcając swój czas i zaangażowanie, by uaktywnić młodego człowieka.

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak ,,Za Zasługi dla Sportu” była okazją do spotkania w gronie przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin sportowych, osób z pasją, nauczycieli wychowania fizycznego i sportowców, których łączy wspólny cel, jakim jest promowanie aktywnego trybu życia.

Odznaczenia i ordery, a także odznaki ,,Za Zasługi dla Sportu”, które zostały wręczone, to wyraz uznania za trud i osiągnięte sukcesy oraz symbol wdzięczności za zaangażowanie i postawę godną naśladowania.

Odznakę za „Zasługi dla Sportu” otrzymały między innymi Jolanta Gołębiewska -Kmiecik i Jadwiga Łaska za aktywną działalność na rzecz rozwoju łyżwiarstwa szybkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Copyright © 2018. klub.iuks.9@gmail.com Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg